Hidakfórum

   

 

Rólunk

Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület - Hunyor Népfőiskola

 

Az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület létrejötte, eddigi működése

Az előző évtized jobboldali kormányzásának utolsó évében kormány-közeli információkra alapozva találkozott a magyar hagyományőrzés kiemelkedő személyiségeiből álló, közel ötvenfős csoport, melynek célja egy országos hatókörű, a néphagyomány ügyét átfogó módon kezelő, segítő civil szervezet létrehozása volt. A létrehozandó szervezet – tekintettel a tagság összetételére – megalapozottan számíthatott az akkori vezetés támogatására. Az első bejegyzési kísérlet után kormányváltás történt és a kezdeti lendület elveszett. A tagság nagy részének kedvét szegte az új helyzet, melyben a várt háttér-támogatásnak már nem volt realitása. Néhány kitartó alapító azonban szakmai célok mentén folytatta a találkozókat. Ennek eredményeképpen végül 2003-ban a Veszprém Megyei Bíróság által bejegyzésre került a szervezet (érdekesség, hogy az azonos tartalmú alapító okiratot a Pest Megyei Bíróság két alkalommal is elutasította). Bár a tagságon keresztül eredetileg tervezett országos lefedettség lényegesen szűkült, a célok nem változtak. Az Egyesület székhelyváltás után Kiscsőszön folytatta tevékenységét, mely mind célközönségét, mind szakmai területeit, mind földrajzi lefedettségét tekintve egyre bővült. Több helyi rendezvény és oktatási program mellett megkezdte szélesebb körű munkáját, mely mára nemzetközi szintű kapcsolatokat és együttműködéseket eredményezett.

 

Az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület - Hunyor Népfőiskola munkájának bemutatása

Az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület - Hunyor Népfőiskola évtizedes fennállása óta a magyar néphagyomány kutatását, átörökítését tekinti fő feladatának. E-célok mentén végzi tevékenységét, szervezi, bonyolítja programjait. Munkája évről-évre egyre szerteágazóbb, sokszínűbb lett, melynek eredményeként a szervezet mára az egész magyar nyelvterületen, sőt több távoli országban is ismertté vált.

 

Tevékenységünk részterületei:

 

Képzések, táborok

Rendszeresen szervezünk néptáncos továbbképzéseket. A képzések tematikája változó. Gyakran választunk egy-egy tájegységről ismert táncanyagot. Ilyenkor a gyakorlati oktatásra helyezzük a hangsúlyt. A néphagyománnyal kapcsolatos elméleti ismeretekről is tartottunk képzéseket, így például pedagógusok számára népi gyermekjátékokat, játékdalokat, módszertani információkat oktattunk. Különleges érdeklődés kíséri a már több alkalommal megtartott szakmai beszélgetéssorozatot, melyet Furik Rita elismert folklorista, koreográfus vezet. Erre a programra az ország minden részéről érkeztek táncoktatók, együttes vezetők. A nyári időszakban több szakmai tábort is bonyolítunk, melyek fő helyszíne a székhelyünk, Kiscsősz. E táborok egyre népszerűbbek, kedveltebbek. A programban a táncoktatás mellett módszertani beszélgetések, egyéb kiegészítő események kapnak helyet. A célközönségünk ezeken a táborokon főként a felnőtt korosztály.

 

Rendezvények

Szinte minden hónapra esik olyan népművészeti rendezvény, melyet Egyesületünk önállóan, vagy partnerségben szervez. Bekapcsolódunk a térség népművészeti programjaiba, segítjük a kistelepülések rendezvényeit, lehetőségeink szerint saját rendezvényeket bonyolítunk. Legjelentősebb rendezvényeink: Somló Hangja Fesztivál, Kiscsőszi Pajtafesztivál (partnerségben), Bakony Népművészeti Találkozó (partnerségben), Farsangi Disznóvágás Kiscsőszön, Regölés Kiscsőszön, Veszprémi Folklórparádé, Bakony Virágai Szólótáncverseny, Bakony Néptáncfesztivál (partnerségben), Vándorvigadalom, stb..

 

Magyar-Magyar kapcsolatok

Évek óta bonyolítjuk és fejlesztjük „Hidak” programunkat. E tevékenységünk kezdetben arra korlátozódott, hogy határon túli magyar hagyományőrzőkkel építettünk kapcsolatot. Később ezeket a szervezeteket meghívtuk Magyarországra és közös eseményeket, konferenciákat, előadássorozatokat szerveztünk. Jelenleg egy honlap formájában reklámozzuk tevékenységünket (www.hidakforum.hu) a honlapon található információk a világ bármely tájáról elérhetők. Azért fontos ez, mert a honlap célja a távol élő magyarok megszólítása, a más országokban működő magyar népművészeti szervezetekkel való kapcsolattartás. Elmélyült kapcsolatot ápolunk Kanada, Amerika, Ausztria, Szlovénia (Muravidék), Szlovákia (Csallóköz), Románia (Erdély), Szerbia (Vajdaság) és Németország magyar néptáncosaival. Az Országos Táncháztalálkozón megrendeztük a Minden Magyarok Tánca című programunkat, melyre száz fölötti résztvevő érkezett a világ különböző országaiból.

 

Múzeum

Nemrégiben adtuk át az UMVP III –as tengelye által támogatott Kiscsőszi Interaktív Falumúzeumot. Ez az Intézmény a jövőben terveink szerint a rendezvényeink, képzéseink egyik fő színtere lesz. A múzeum folyamatosan látogatható. A térségre jellemző építészeti formák, eszközök mellett vendég kiállítások láthatók. A múzeum része az istálló, melyben élő, valóságos állatokkal mintázható a régi falusi gazdálkodó életmód. A kerti pajtát táncteremmé alakítottuk, így nyári táboraink kitűnő közösségi színtere lesz.

 

Szolgáltatásaink

Néptánc-, népzeneoktatás, tehetséggondozás

Néptánc, népzenei képzések, táborok, rendezvények

Helyi hagyományokhoz, vallási ünnepekhez kötődő programok, rendezvények

A Somló és térsége borkultúrához köthető emlékei, más munkához kötődő emlékek gyűjtése, továbbadása

Lovas hagyományok ápolása, oktatása

Módszertani segítségnyújtás népzenében, néptáncban

Határon túli magyarokkal és más nemzetek kultúrájának képviselőivel való kapcsolattartás, együttműködések kialakítása

Közösségi események szervezése, közösségi formák kialakulásának ösztönzése

A szférák közötti kapcsolat erősítése (civil, közigazgatási – politikai, gazdasági), közös programok

Széles körű kapcsolatrendszer kialakítása más hasonló (és nem hasonló…) szervezetekkel

 

Az egyesület honlapja

Link megtekintése

Az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület - Hunyor Népfőiskola és a Balla Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola dokumentumai

Link megtekintése

Balla Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola

 

„Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának.”

Kodály Zoltán

 

Az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület újabb nagy lépést tett előre térségünk kulturális életének és közoktatásának minőségi javítása terén, hiszen 2014 szeptemberében megkezdte oktatási tevékenységét az egyesület fenntartásában működő Balla Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola. A művészeti iskola az egyesület szellemiségét és célkitűzéseit átvéve és tovább gyarapítva legfőbb céljának a települési kisközösségek megerősítését, a magyar néphagyomány és néptánc megfelelő színvonalú oktatását tekinti.

Az Élő Forrás Alapfokú Művészeti Iskolát az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület alapította azzal a céllal, hogy a Devecserben és környékén élő gyermekek is lehetőséget kapjanak a népművészet megismerésére, elsajátítására. Az alapító szervezet egyben az iskola fenntartója is. Az intézmény 2014. szeptember 1-jén kezdte meg működését, devecseri székhellyel.

Ma a székhelyen kívül, kilenc feladatellátási helyen folytat oktatási tevékenységet az iskola,közel 300 fővel: Csögle, Noszlop, Jánosháza, Káptalanfa, Kerta, Ostffyasszonyfa, Somlóvásárhely, Tüskevár és Győr településeken.

Együttműködési megállapodások alapján, minden településen az általános iskolákban, illetve a művelődési házakban folyik az oktatás. Tanáraink heti egy vagy két alkalommal utaznak a telephelyekre.

Pedagógusaink kiváló fiatal szakemberek, akik kihívásnak tekintik az iskola színvonalas működtetését. Nagy energiával és lelkesedéssel tanítják, nevelgetik a „kis” táncosokat.

Az iskola intézményvezetője 2019 óta Borbélyné Sánta Mária. Nagy hangsúlyt fektet a korábban kialakított és jól működő hagyományok, értékek megőrzésére. Nagy figyelmet fordít a külső kapcsolatok ápolására a települési önkormányzatokkal, polgármesterekkel, kisebbségi önkormányzattal, a településeken élő szülőkkel, a többi intézménnyel és törekszik az iskola hírnevének öregbítésére, továbbá gondoskodik a munkatársak közötti segítő, feszültségcsökkentő, a felelősség megosztására lehetőséget adó kapcsolatok kialakulásáról.

A feladatellátási helyeinkkel jó kapcsolatokat ápolunk.

Szinte minden hónapban felkérik kis táncosainkat az általános iskolában megrendezett ünnepségeken való szereplésre. Büszkék vagyunk, hogy színesíthetjük az iskolák műsorait,mindemellett tanévenként két olyan tábort is tudunk biztosítani diákjainknak, ahol nem csak a néptánc szépségeivel ismerkedhetnek tanulóink. Ezekben a táborokban kosárfonással, gyöngyfűzéssel, agyagozással, fafarágással és nagyon sok színes programmal is találkoznak a gyerekek.

Mindemellett színvonalas versenyeken szerepnek tanulóink, ahol szép eredményeket érnek el.

Intézményünk a Magyar Táncművészeti Egyetem partneriskolája. Erre nagyon büszkék vagyunk. Az ide látogató leendő néptáncpedagógusok bepillantást nyerhetnek a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekeink, tanulóink mindennapi életébe is.

Minden tanév végén csoportjainknak lehetősége nyílik egy központi helyen a színpadi szereplésre iskolai gálaműsor keretében. Itt megmutathatják éves munkájuk gyümölcsét, közönség előtt, az adott tánchoz hű népviseletben.

Bízunk benne, hogy jó kapcsolatunk a szülőkkel, az intézményekkel, településekkel és a bennünket segítő partnereinkkel továbbra is gyümölcsöző lesz és számos szép élménnyel gazdagíthatjuk tanulóink életét.

 

Az iskola honlapja

Link megtekintése

Partnerek, támogatók

 

Nemzeti Együttműködési Alap

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa

Forgórózsa Népművészeti Központ

www.csurdongolo.org

Kapuvár Néptáncegyüttes